Inleiding

Ondernemingen bevinden zich in een turbulente periode. De economische omstandigheden en de toenemende concurrentie zetten de kosten onder druk. Intussen stellen consumenten steeds hogere eisen en dient de ene technische noviteit na de andere zich aan. Bij alle veranderingen speelt de toepassing van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) een doorslaggevende rol doordat bedrijfsprocessen en ICT steeds meer met elkaar verweven zijn. Dit legt steeds meer druk op de ICT serviceorganisaties om de snel veranderende bedrijfsprocessen optimaal te faciliteren. Dit vraagt om o.a. deskundigheid op het gebied van ICT-toepassingen, kennis van de bedrijfsprocessen, flexibiliteit in oplossingen en een groot innovatief vermogen.

Op basis van tientallen jaren ervaring in het inrichten en beheren van ICT-serviceprocessen biedt SIS u de ondersteuning die nodig is voor een optimale facilitering van uw bedrijfsprocessen in aansluiting met uw bedrijfsdoelstellingen.

De professionele en zakelijke ICT dienstverlener

De levenscyclus van een organisatie wordt gevormd door verschillende volwassenheidsfasen. In de ontwikkeling van ICT-serviceorganisaties zijn vier stadia te onderscheiden:

  1. Technologiegericht
  2. Procesgericht
  3. Klantgericht
  4. Businessgericht

Vanuit de business wordt gevraagd om een toenemende kwaliteit van de dienstverlening, betrouwbaarheid, meetbaarheid van prestaties en dit alles tegen zo laag mogelijke, inzichtelijke en beheersbare kosten. Om aan deze eisen te kunnen voldoen verloopt de verbetering van de ICT-serviceorganisatie via een integrale veranderaanpak met drie fasen: professionalisering, verzakelijking en vernieuwing. De veranderaanpak is gericht op de belangrijkste resources van een ICT serviceorganisatie: mensen, organisatie en systemen.

Nulmeting en Verbeterplan

Op basis van een gezamenlijk beeld, dat wordt vastgesteld door het uitvoeren van een nulmeting, wordt een verbeterplan opgesteld. SIS beschikt over diverse scans voor het meten van de kwaliteit van mensen, organisatie en systemen. In het situationeel gericht perspectiefonderzoek worden deze scans, of delen ervan, toegepast. Het onderzoek is met name gebaseerd op interviews van sleutelfunctionarissen van verschillende disciplines zoals gebruik, systeemeigenaren, exploitatie, beheer en onderhoud en management.

Mensen

De HR-scan geeft inzicht in de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Het onderzoek kan bestaan uit een skilltest, individuele interviews en managementbeoordeling. Op basis van de resultaten van de meting en de gewenste situatie kunnen de medewerkers met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan op het gewenste niveau gebracht worden.

Organisatie

De Organisatie-scan geeft inzicht in de huidige kwaliteit en effectiviteit van de beheer- en onderhoudsorganisatie. De processen worden beoordeeld en gepresenteerd op vijf niveaus (initiatie, bewustwording, controle, integratie, optimalisatie). Daarnaast kan SIS faciliteren met diverse scans die inzicht geven in andere aspecten van de ICT-organisatie zoals de Kostenscan en Securityscan.

Systemen

De System-scan geeft inzicht in de kwaliteit van het informatiesysteem (documentatie en programmatuur) op een schaal van een tot vier. Vervolgens kunnen normen worden vastgesteld op basis van de mate waarin de kwaliteit van invloed is op het ondersteunen van de bedrijfsdoelstellingen.

Voorbeeld PvA Service Improvement

Neem contact op met SIS voor een voorbeeld service improvement plan dat aansluit aan uw situatie en ambities.

Empowering people

In de uitvoering en verbetering van de ICT-dienstverlening met SIS staat de mens centraal. Onder het motto ‘Empowering people for the best fit of ICT to business’  wordt veel aandacht besteed aan de medewerkers. Met behulp van de ITIL/ASL/BiSL processen, de bijbehorende rollen en het beleggen van verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie wordt hun ontwikkeling gestimuleerd. De ontwikkeling en verbetering van de ICT-dienstverlening houden gelijke tred met de ontwikkeling van de mensen en de volwassenheid van het beheer team.