Naast goed management en goed ingerichte organisatie is en blijft de ICT-voorziening mensenwerk. Met name kennis en skills voor goed beheer worden vaak onderschat.

SIS beschikt over de basis trainingen voor effectief en efficiënt beheer van uw informatievoorziening. Hiermee kunnen uw medewerkers op maat worden opgeleid voor uw beheersituatie. Bij deze trainingen ligt de focus op de inrichting van uw beheer organisatie en de omgangsvormen en het gedrag van uw beheerders.

Deze basis trainingen zijn:

  • Masterclass professionaliseren en verzakelijken;
  • Naar een vraag gestuurde informatievoorziening (inrichting en professionalisering functioneel beheer en informatiemanagement).

Neem contact op met SIS voor de factsheets voor een korte beschrijving van deze trainingen.

Zie ook het boek “Naar een vraaggestuurde informatievoorziening” van de auteurs van der Pols, Sieders en Stoltenborg.

Vaak heeft het de voorkeur om de medewerkers de training buiten de eigen organisatie, in een passend inspirerende sfeer aan te bieden. SIS biedt hiervoor goede mogelijkheden tegen een passend tarief. Neem contact op met SIS voor het overzicht van SIS training-accommodatie en faciliteiten.

Bij bovengenoemde trainingen is basis kennis van de marktstandaards ITIL, ASL en/of BiSL bij de deelnemers gewenst.  Ook voor opleiding van deze standaard-methodieken kan worden voorzien. Hiervoor werkt SIS samen met The Lifecycle Company. Met op deze methodieken gecertificeerde  opleiders krijgen uw medewerkers de juiste skills. Eventueel kunnen deze trainingen met een examen worden afgesloten.  Zie voor meer informatie de website van The Lifecycle Company.