Vooral in combinatie met vernieuwing en inrichting van een professionele en zakelijke beheerorganisatie en training van de juiste skills van uw medewerkers, biedt het SIS Interim-management maximale toegevoegde waarde in uw verander/verbeter proces.

SIS staat voor een mensgerichte sturing. Op “Common Sense”  basis wordt maximale succes geboekt met uw ICT-organisatie. Met resultaat gerichte sturing, binnen de kaders van uw bedrijfsdoelen en bedrijfsbeleid, worden uw “gebruikers” blij verrast met de faciliteiten en services dat uw ICT team gaat bieden. U voorkomt hiermee dure investeringen in werving en opleiding van nieuwe krachten. Uw eigen medewerkers kennen uw organisatie als geen ander en weten precies wat wel en niet voor succes van uw business belangrijk is!

SIS management scoort hoog op verschillende leiderschapsstijlen.

Om dit succes te borgen scoort SIS Interim-management hoog op verschillende leiderschapsstijlen die situationeel bepaald op een natuurlijke wijze worden ingezet. Zie ook onderstaande quote als conclusie van een management assessment in 2013.

De heer Stoltenborg heeft een mix van leiderschapsstijlen tot zijn beschikking. Op alle leiderschapsstijlen scoort hij boven het gemiddelde in de daartoe ingezette test. Hij heeft de vaardigheden die deze rollen vragen ontwikkeld gedurende zijn carrière, en ziet daarin ook een duidelijke lijn. Hij heeft deze rollen niet ontwikkeld vanuit een van tevoren bepaalde strategie in zijn ontwikkeling, maar gaandeweg doordat hij enerzijds veel belang hecht aan goed leiderschap en anderzijds doordat hij bemerkte dat verschillende stijlen daarvoor nodig waren, en hij het experiment aandurfde. Zijn ontwikkeling daarin is intrinsiek gedreven en daarmee weet hij de verschillende stijlen op een natuurlijke wijze in te zetten. De heer Stoltenborg is hiermee goed toegerust om situationeel leiderschap in te zetten. Hij durft zich sturend op te stellen en zo nodig impopulaire maatregelen te nemen, maar houdt daarbij wel altijd de menselijke factor in het oog. Hij kan ook op een meer coachende manier te werk gaan, met oog voor de ontwikkeling van medewerkers, hij heeft daar duidelijk plezier in.