Om succesvol om te gaan met marktpositie en werking, maatschappelijke veranderingen en (technologische) ontwikkelingen is een juiste informatievoorziening van primair levensbelang voor alle bedrijven en organisaties. Noodzakelijk om doelen en ambities, in alle lagen en op alle fronten, van uw bedrijf te realiseren.

Om goed bij te dragen dient de informatievoorziening efficiënt en effectief te zijn ingericht. Dat wil zeggen dat, vooral vanuit het eindgebruik gezien, de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar moet zijn. Dit dan wel met in achtneming van de juiste kosten in relatie tot betreffende bijdrage aan het (productie)proces.

Het is van groot belang dat de (eind) gebruiker zijn/haar verantwoordelijkheid hierbij neemt en minimaal actief participeert in het bepalen van de functionele criteria van de informatievoorziening voor zijn/haar (productie) proces. Eigen regie vanuit het gebruik en niet volledig afhankelijk van en laten leiden door software ontwikkelaars/leveranciers.

Vraag gestuurd dus! De informatievoorziening faciliteert de betreffende bedrijfs- en productieprocessen en een goed beheer daarvan is dus van eminent belang. Uitgaande van mogelijke bedrijfsrisico’s dient de juiste aandacht aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en continuïteit besteed te worden. Elke verandering/verbetering van het betreffende proces kan ook een wijziging van de informatievoorziening tot gevolg hebben.

In onze aanpak richten we ons op de drie beheerdomeinen: Functioneel, Applicatie en Infrastructuur (technisch). We maken daarbij gebruik van de standaards ASL, ITIL en  BiSL. Voor projectmatige activiteiten hebben we Prince2 als kapstok en voor software ontwikkelingen/aanpassen gebruiken we de Agile/Scrum methodiek.

Zie ook het boek “Naar een vraaggestuurde informatievoorziening”, met hierin praktische en theoretische toelichtingen van de organisatorische inrichting van het functioneel beheer en informatiemanagement op basis van BiSL.